The Vipp Shelter

Det nyeste produktet fra Vipp er overraskende nok et ferdighus i stål, og har fått navnet The Vipp Shelter. Huset er på 55 kvadratmeter, og er som alle andre Vipp-produkter designet for å oppnå noe. Målet er å forenkle prosessen med å kunne returnere til naturen, og beskrives av pedalbøtteprodusenten selv som hverken et hus eller mobilt hjem – men som et romslig, funksjonelt, generisk og beboelig objekt. – Vipp is rooted in the manufacture of industrial objects, so the term Shelter is a typology that allows us to define this modern escape as a product inspired by large volume object such as planes, ferries and submarines, sier Morten Bo Jensen, sjefdesigner i Vipp. Den enkle stålkonstruksjonen består av to nivåer, med sovearealer på loftet og stuedel i første etasje. De store glassflatene bringer naturen rett inn, og jevner ut skillet mellom inne og ute. Hadde ikke sagt nei takk til et eksemplar.

The latest object from Danish Vipp is (surprisingly enough) a house, and the steel construction has been named The Vipp Shelter. Like all Vipp products the construction is made to accomplish something, and the goal is to facilitate an escape to nature. The Shelter is described as neither a house nor a mobile home, rather than a spacious, functional, generic and livable industrial object. – Vipp is rooted in the manufacture of industrial objects, so the term Shelter is a typology that allows us to define this modern escape as a product inspired by large volume object such as planes, ferries and submarines, chief designer in Vipp, Morten Bo Jensen, says. The simple construction consists of two levels, with a sleeping area in the loft and main living spaces on the ground floor. The big glass walls brings nature close, erasing the line between inside and outside. Wouldn’t mind one.Vipp9Vipp2Vipp5Vipp4Vipp1Vipp6Vipp7Vipp8Vipp3