The Munch Museum & Snøhetta

Melgaard+Munch utstillingen er begynnelsen på et to års samarbeid mellom Munch Museet og Snøhetta. Utstillingen er den første i en serie på seks, som vil utforske Munchs arbeider i forhold til de kjente kunstnerne Vincent van Gogh, Gustav Vigeland, Robert Mappelthorpe, Jasper Johns og Asgeir Jorn. Serien er et samarbeid mellom Munch Museets kuratorteam og et tverrfaglig team hos Snøhetta, og til Melgaard+Munch-utstillingen har Snøhetta bidratt med ekspertise fra bokdesign til utstillingsdesign og fargesetting. Inngangspartiet til utstillingen er ny, og er designet som en portal bestående av 20 veggflater med utstillingens logo plassert i forhold til ett forsvinningspunkt på et farget mønster brukt i boken. For å gi ekstra fokus på veggene og kunsten, er takene i utstillingsrommene malt svarte. Boken var i utgangspunktet tenkt utformet som et frittstående element i forhold til utstillingen forøvrig, men det endelige resultatet ble imidlertid nært knyttet opp til utstillingen. Melgaard+Munch står frem til 12. april 2015.

The Melgaard+Munch exhibition is the beginning of a two year collaboration between the Munch Museum in Oslo and Snøhetta. The exhibition is the first out of six, which will explore Munchs work to other famous artists such as Vincent van Gogh, Gustav Vigeland, Robert Mappelthorpe, Jasper Johns and Asgeir Jorn. The series is a collaboration between Munch Museums curator team and a cross disciplinary team at Snøhetta. Melgaard+Munch includes many fields of expertise, from book design to exhibition design and color scheme. The exhibition entrance is designed as a portal consisting of 20 walls with the exhibitions logo printed on a colored pattern used in the book. For extra focus to the walls and the art, the roofs in the exhibition rooms are painted black. The book was originally intended to be designed as a stand-alone element, but the final result was, however, closely related to the exhibition design. Melgaard+Munch will run until April 12th 2015. Photo exhibition: Vegard Kleven. Photo exhibition book: Calle Huth.

 

2014128_OS_N122014128_OS2014128_OS_N72014128_OS_N22014128_OS_N132014128_OS_N362014128_OS_N342014128_OS_N302014128_OS_N25