The Collectivity Project

The Collectivity Project er Olafur Eliassons første utstilling i Nord Amerika. Til installasjon på High Line West 30th Street, har Eliasson engasjert 10 arkitektfirmaer, alle involvert i nåværende eller pågående prosjekter rundt i det nærliggende området; BIG-Bjarke Ingles Group, David M. Schwarz Architects, Diller Scofidio + Renfro, James Corner Field Operations, OMA New York, Renzo Piano Building Workshop, Robert AM Stern Arkitekter, Selldorf Arkitekter, SHoP og Steven Holl Architects, har blitt invitert til samarbeide ved å bygge en visjonær struktur eller konstruksjon til åpningen av utstillingen, som var den 29. mai. Besøkende blir oppfordret til å bygge videre på modellene. Som et samarbeidsprosjekt vil de først bygde strukturene bli en del av den kollektive arkitekturen som publikum bygger over en periode på fire måneder. Prosjektet/utstillingen vil vare til 30. september.

Den dansk-islandske kunstneren Olafur Eliasson (f. 1967, Danmark) bor og arbeider i Berlin. I 1995 grunnla han Studio Olafur Eliasson, som i dag omfatter rundt 75 medarbeidere i form av håndverkere, spesialiserte teknikere, arkitekter, arkivarer, administratorer, programmerere, kunsthistorikere, og kokker. Eliasson arbeid inkluderer skulptur, maleri, foto, film, og installasjoner, og har vært utstilt over hele verden.

The Collectivity Project is Olafur Eliassons first exhibition in North America. For the installation on the High Line at West 30th Street, Eliasson has engaged a selection of architectural firms involved in current or ongoing projects in the surrounding neighborhood; BIG–Bjarke Ingles Group, David M. Schwarz Architects, Diller Scofidio + Renfro, James Corner Field Operations, OMA New York, Renzo Piano Building Workshop, Robert A.M. Stern Architects, Selldorf Architects, SHoP, and Steven Holl Architects, have been invited to collaborate by building one visionary structure or construction for the opening of the project at May 29. Visitors to the High Line are welcomed to play with the installation and build and rebuild the structures over time. In the cooperative spirit of the project, these initial buildings will become part of the collective architecture that the public builds over a 4 months duration. The project lasts until September 30.

The Danish-Icelandic artist Olafur Eliasson (b. 1967, Denmark) lives and works in Berlin. In 1995 he founded Studio Olafur Eliasson, which today encompasses some 75 craftsmen, specialized technicians, architects, archivists, administrators, programmers, art historians, and cooks. Eliassons works include sculpture, painting, photography, film and installations, and have been exhibited widely throughout the world. 

Photo: Timothy Schenck

Lego-Installation-Olafur-Eliasson_dezeen_784_5Lego-Installation-Olafur-Eliasson_dezeen_784_6Lego-Installation-Olafur-Eliasson_dezeen_784_14Lego-Installation-Olafur-Eliasson_dezeen_784_18Lego-Installation-Olafur-Eliasson_dezeen_784_12Lego-Installation-Olafur-Eliasson_dezeen_784_3Lego-Installation-Olafur-Eliasson_dezeen_784_2Lego-Installation-Olafur-Eliasson_dezeen_784_11Lego-Installation-Olafur-Eliasson_dezeen_784_17