NYTT ROM #44

Nytt Rom er utgitt i ti år, og nummer 44 er i salg denne uken. Kanskje bladet har evnet å presentere de prosjektene, enten det er møbler, boliger, arkitektur eller objekter, som har en edgy personlighet og som dermed trekker ny skandinavisk form fremover. I dette nummeret gjør vi et tilbakeblikk og presenterer noen boligfavoritter som kanskje er påvirket av nettopp denne utviklingen. De slapp oss inn. I tillegg viser vi en leilighet med vindushage, og en statusrapport fra forblåste Lista og arkitektkontoret Stiv kuling.

 

omslagggggg44-744-144-344-444-1044-244-844-644-544-9