NYTT ROM #36

Oktoberutgaven av NYTT ROM er ute for salg nå. I tillegg til  interessant småstoff og utstillings- og boktips, presenteres fem forskjellige bosituasjoner. Den Skandinaviske bomåten er særs forskjelligartet, selvsagt fordi utgangspunktet alltid er forskjellig. Felles for alle er at de blir en fortelling, om interesser og om individuell følelse av trygghet og hygge.

In the October edition of NYTT ROM you will find both interesting design news and our best exhibition- and book recommendations, in addition to five different houising situations. Scandinavian living is particularly diverse, obviously because of basically different situations. Common to all is that they are a tale of interests, and show the individual sense of security and comfort. 

 

 

ffforside36-1336-1236-1136-736-836-436-336-136-236-536-6