Kalvebod Bølge

Som en del av en overordnet plan på å gjøre Kalvebod Brygge i nærheten av Tivoli og Sentralstasjonen mer attraktiv og brukervennlig, fikk JDS Arkitekter i oppdrag etter en konkurranse å tegne prosjektet som nå er ferdig bygget. Det nye anlegget er enn utvidelse av havnefronten, med broer og vannrelaterte aktiviteter. Den kalles for bølgen fordi bryggen beveger seg som en bølge ut i vannet, og gir mulighet for en helt ny måte å oppleve og bruke denne delen av havnen på. Bølgen beveger seg i tre dimensjoner opp og ned og ut i vannet for å hente sollyset, samtidig som det oppstår oppholdssoner og bassenger med mulighet for mange forskjellige aktiviteter, blant annet med kajakk i form av kajakrutsjebane og en kajakslalombane. Kalvebod Bølge ble offisielt åpnet i august i år.

As a part of an overall plan making Kalvebod Brygge more attractive and user-friendly, JDS Architects  got the commission to build the project which is situated near Tivoli and the Central Station. The new facility is an expansion of the harbourfront, with bridges and water-related activities. It is called the wave because the pier is moving like a wave out in the water, allowing a whole new way to experience and use this part of the harbor. The wave moves in three dimensions up and down and into the water to retrieve the sunlight, and create different zones and pools, including kayaking in different forms. Kalvebod Wave was officially opened in August 2013.

DSCF2082DSCF2083DSCF2079DSCF2087DSCF2092DSCF2095DSCF2096DSCF2098DSCF2100DSCF2101DSCF2106