Guest: Åke E:son Lindman

Klosteret Sainte Marie de La Tourette, fotografert av Åke E:son Lindman og tegnet av Le Corbusier  i 1960. – Klosteret La Tourette av Le Corbusier är ett byggnadsverk som är ett av mina favoritobjekt, sier Lindman. – Le Corbusier´s hus och byggnader har jag fotograferat vid många tillfällen, och det är alltid lika fascinerande. Dessa bilder är tagna i sv/v med storformatskamera (10×12 cm´s bladfilm) i 1998 och ingick i en större serie av arkitektoniska mästerverk som jag kallade för «Genius Loci». Klostret ritades för Dominkanermunkorden och blev klart 1960. Platsen var för mig mycket sakral och fantastisk att fotografera. Jag bodde där under tre dagar och åt med munkarna där. En särskild fin arkitektonisk detalj i byggnaden är de böljande fönsterpartierna av greken och medarbetaren till Le Corbusier, Xenakis. Åke E:son Lindman, +46 8 34 35 80, lindmanphotography.com

 
Priory of Sainte Marie de La Tourette, photographed by Åke E: son Lindman and designed by Le Corbusier in 1960. – La Tourette by Le Courbusier is one of my favourite buildings, Lindman says. – I have photographed Le Courbusiers houses and buildings on many different occations, and it is always fascinating. These pictures was a part of a larger series of architectural masterpieces  I called  «Genius Loci», and the place was both sacral and great to photograph. I lived there for three days, and ate every meal with the munks. Åke E:son Lindman, +46 8 34 35 80, lindmanphotography.com

La Tourette Frankrike, Le CorbusierTEST1AA 2Test2Test3Test4Test5Test6Test-7AM 1La TouretteCorbusier1998 04AN 1Test-7..Test8La Tourette Frankrike, Le CorbusierTest9