Fonts

Fonter sett på gaten og i hyller, og bokstaver funnet tilfeldig på hjørnet og i butikker, kan være like fint som hardcore Helvetica. Bokstaver er mer en tekst, og de beste meldingene er vakre bilder som informerer, og kanskje til og med klargjør i brøkdelen av et sekund, meldingens egentlige innhold.

Fonts seen in stores, in shelves and by chance can be just as nice and inspiring as hardcore Helvetica. 

DSCF2563DSCF3119DSCF2419DSCF2404DSCF0858DSCF0429DSCF0108_DSC0317_DSC0205_DSC0125_DSC0034_DSC0051-2_DSC0051_DSC0113_DSC0033_DSC0016