Bjärreds Saltsjöbad ved Malmø

Den 574 meter lange piren på Bjärreds saltsjøbad er Skånes lengste, og markerer det sydlige startpunktet på Bjärreds strandpromenade. Langt der ute, spektakulært og vakkert, ligger kaldbadehus, badstu, terrasse og spisested. Det hele moderne og tøft, med vakker utsikt over Øresund. Kaldbadehus generelt bestod opprinnelig av små omkledningsrom bygget rundt et indre bryggeanlegg. Noen bød også på enkel servering. I midten av forrige århundre ble badstuen introdusert, og åpnet for storstilt vinterbading. Badehusene langs svenskekysten er populære sommer som vinter. I vinterhalvåret gir badingen et fysisk og mentalt selvskudd bestående av en iskald dukkert i salte minusgrader, alltid etterfulgt av en glødende varm badstue. Da Bjärreds Saltsjöbad like nord for Malmø stod ferdig i 2004, hadde arkitekt Oliver Lühr gjenskapt en gammel tradisjon. I 1901 åpnet det opprinnelige anlegget med hotell, restaurant og kaldbadehus. Badeanlegget ble en viktig møteplass, og storhetstiden varte til 1940-årene, da anlegget ble ødelagt av isen. Huset, som inneholder restaurant, møterom, soldekk, garderober og badstuer, ble en del av en større komposisjon mellom havet, himmelen og horisontlinjen. Naturen er regissøren som avgjør hvordan anlegget oppfattes; noen ganger tilbaketrukket og mystisk langt der ute i tåken, andre ganger fremtredende og blinkende i solskinnet. Et utrolig sted på grensen mellom land og hav.

The 574 meter long pier out to the Bjärred Saltsjöbad is the longest in the Skåne area, and marks the southern starting point of Bjärreds great boardwalk . Situated far out in the Øresund ocean, the building is spectacular and beautiful. Bjärred Saltsjöbad just north of Malmö was completed in 2004. Architect Oliver Lühr has designed this meeting place on the ocean, which is part of a larger composition between the sea, the sky and the horizon. The nature is the director who determines how the building is perceived. Sometimes aloof and mysterious way out there in the fog , sometimes prominent and blinking in the sunlight . The building has been shifted out of the piers axis, and opens up to the sea with large windows in the middle. On each side is the swimming area , ladies and gentlemen departed, locker rooms, sauna, a sundeck and a restaurant. Bath houses along the Swedish coast are popular both summer and winter. In winter bathing is a physical and mental “shot” consisting of a speedy swim, always followed by a glowing hot sauna.

_DSC0191_DSC0193_DSC0200_DSC0202_DSC0209_DSC0211DSCF1161DSCF1165DSCF1163DSCF1158_DSC0222DSCF1177