Art gallery in Marfa

Den lille byen Marfa ligger på de høye slettene i Chihuahua ørkenen syd i Texas, og er et reisemål for den dedikerte kunstneren, som et viktig senter for særlig minimalistisk kunst. Med et stort antall kunstgallerier og historisk arkitektur, den særegne beliggenheten og et myteomspunnet renome besøkes Marfa av et stort antall turister årlig. Det hele startet da den kritikerroste minimalistiske kunstneren Donald Judd forlot New York City i 1970 til fordel for denne støvete lille byen. Han ønsket å unnslippe kunstscenen han hevdet å forakte. Judd kjøpte en militærbase liggende her, og før han døde i 1994 fylte han det med kunst, inkludert lysinstallasjoner av Dan Flavin og Judds egne karakteristiske bokser. Claesson Koivisto Rune har designet et nytt kunstgalleri i Marfa, som er de svenske arkitektenes første prosjekt i USA. Prosjektet var et oppdrag fra galleriet Inde / Jacobs og deres minimalistiske kunstsamling, som blant annet inneholder trykk av både Donald Judd og Dan Flavin.. Hensikten har vært å fortsette Donald Judds arv inn i nåtiden: “Du må respektere Judd uten å sitere ham direkte” uttaler Eero Koivisto om arkitektkontorets design. Prosjektet består av to horisontale, separate hvite enkle bokser. Et galleri og en bolig for eierne er plassert i forhold til en uteplass, som fungerer både som en skulpturhage og uterom for beboerne. Utformingen av gårdsplassen er etter ispirasjon av den meksikanske modernistiske arkitekten Luis Barragan.

The little town Marfa perched on the high plains of the Chihuahua desert in Texas is an art destination for the dedicated. It has become a major center for minimalistic art, and with an interesting range of art galleries and historical architecture Marfa has become a popular tourist destination as well. It all started when the acclaimed minimalist artist Donald Judd left New York City in the 1970s for this dusty little town. He wanted to escape the art scene he claimed to disdain. Judd acquired an entire Army base, and before he died in 1994, he filled it with art, including light installations by Dan Flavin and Judd’s own signature boxes. Claesson Koivisto Rune have designed an art gallery in Marfa, the swedish architects first project in the USA. The gallery is designed for the Inde/Jacobs exhibitions for Minimalist artists. The intention has been to continue Donald Judds legacy into the present:”You have to respect Judd without quoting him directly” Eero Koivisto says regarding the studios design approach. The project consists of two horizontal, separate building blocks. A gallery and a residence for its owners are joined by a courtyard, which serves as both a sculpture garden and outdoor space for the residents. The design of the courtyard features an influence of the Mexican Modernist Luis Barragan.

Photo: Åke E:son Lindman.

Inde-Jacobs-Marfa-gallery-building-by-Claesson-Koivisto-Rune-Architects_dezeen_468_13Inde-Jacobs-Marfa-gallery-building-by-Claesson-Koivisto-Rune-Architects_dezeen_468_19Inde-Jacobs-Marfa-gallery-building-by-Claesson-Koivisto-Rune-Architects_dezeen_468_20Inde-Jacobs-Marfa-gallery-building-by-Claesson-Koivisto-Rune-Architects_dezeen_468_18Inde-Jacobs-Marfa-gallery-building-by-Claesson-Koivisto-Rune-Architects_dezeen_468_8Inde-Jacobs-Marfa-gallery-building-by-Claesson-Koivisto-Rune-Architects_dezeen_468_22Inde-Jacobs-Marfa-gallery-building-by-Claesson-Koivisto-Rune-Architects_dezeen_468_16Inde-Jacobs-Marfa-gallery-building-by-Claesson-Koivisto-Rune-Architects_dezeen_468_6Inde-Jacobs-Marfa-gallery-building-by-Claesson-Koivisto-Rune-Architects_dezeen_468_2Inde-Jacobs-Marfa-gallery-building-by-Claesson-Koivisto-Rune-Architects_dezeen_468_12