Arrivals

Arrivals ble startet i 2012 av svenske Antonia von Euler og Irena Steindorsdottir som en del av kunstagenturet Young Art, og er en webbasert art shop som tilbyr kunst i limited editions fra up and coming artister, illustratører og fotografer. Tanken er at det skal være gøy og enkelt å kjøpe kunst, som de ønsker skal være både morsommere og mer tilgjengelig. – Ens första konstköp ska inte betyda en större investering, men att man ändå kan ha bra, kvalitativ konst hemma på väggarna, sier kommunikatör i Arrivals Caroline Leuhusen. – Tanken med Arrivals var att skapa jobb och möjligheter för nyutexaminerade, unga konstnärer på en i vanligtvis ganska traditionell marknad. Intresset för konst är relativt stort i Sverige, men det är svårt för unga konstnärer att ta sig fram. Arrivals ønsker derfor å fange opp unge kunstnere med et stort potential, både ved å spre kvalitetskunst og å gi unge kunstnere inntekt.  – En undersökning visar att människor tycker det är svårare och ”läskigare” att köpa konst än att köpa en bil. Så att sitta hemma och klicka hem det man tycker är vackert, bara gå på hjärta och ändå veta att det är av hög kvalitet kan göra konstköpandet lite lättare och mindre läskigt, sier Caroline. – Vi tycker också att det är superviktigt att lyfta fram unga tjejer på konstscenen. Vi är bara brudar som jobbar med Arrivals just nu och det är superkul! Konsthistorien har ju till en majoritet dominerats av män, vilket på ett sätt också påverkar vårt historieberättande. Kvinnans roll och historia har delvis försvunnit i bruset av manligt berättande, och det vill vi ändra på. Bilder, fra toppen: Jakob Warg ‘Utan tittel’, Olof Svenblad ‘Utan tittel nr. 7’, Tova Jerfelt ‘Klätra’, Alina Vergano ´Hey you´, Susanna Hansdottir ‘Du vill mig inget men jag vill dig något #1′, Naomi Vona ´Portrait of a young H.P. Lovecraft’.

Arrivals was started in 2012 by Swedish Antonia von Euler and Irena Steindorsdottir, and is an online art shop offering limited edition prints from up and coming artists, illustrators and photographers. The goal is that buying art should be fun and simple, and to make art more accessible for young people. – The idea behind Arrivals is to create work and possibilities for new, young artists in a quite traditional marked. There is a big interest for art in Sweden, but it´s difficult for young artists to make a name for themselves, communicator for Arrivals, Caroline Leuhusen, says. The goal is to highlight young artists with big potential, both by spreading quality art and help giving young artists income. Check out arrivals.se for more interesting artworks, we want all of them. Images, from the top: Jakob Warg ‘Utan tittel’, Olof Svenblad ‘Utan tittel nr. 7’, Tova Jerfelt ‘Klätra’, Alina Vergano ´Hey yoy´, Susanna Hansdottir ‘Du vill mig inget men jag vill dig något #1′, Naomi Vona ´Portrait of a young H.P. Lovecraft’.

 

634521