Winners of banknote competition

Norges Bank utlyste en konkurranse for å få flest mulig kreative og spennende forslag til det kunstneriske uttrykket på sedlene. Det ble mottatt 70 søknader i prekvalifiseringen, hvor- av åtte ble utvalgt til å delta i selve konkurransen. Konseptet for de nye sedlene er havet, hvordan det brukes og hvordan det påvirker det norske levesettet. En ekstern jury med ett medlem fra Norges Bank har kåret vinneren av konkurransen. Norges Banks hovedstyre har på selvstendig grunnlag, besluttet hvilke motiver som skal brukes på den nye seddelserien. I går ble vinneren kåret, og Norges Bank har besluttet å gå videre med en kombinasjon av to innleverte forslag; forsiden på sedlene vil bli utviklet med utgangspunkt i forslaget «Det norske livsrommet» fra The Metric System sammen med illustratør Terje Tønnesen. Utgangspunktet for baksidene vil være pikselmotivene «Grensenes skjønnhet» fra Snøhetta Design. De første nye sedlene vil tidligst bli utgitt i 2017.

In spring 2014, a competition was held for the design of motifs for the new banknote series and eight participants were selected by a group of experts to take part in the final round of the competition. Norges Bank has decided that a combination of two proposals submitted will go on for further work. The obverse sides of the notes will be developed on the basis of the proposal “Norwegian Living Space” by The Metric System. The basis of the reverse sides will be the pixel motifs “Beauty of Boundaries”, submitted by Snøhetta Design.

 

52064-8ee22-featurevalgtmotiv