Bad taste – good feeling

Skandinaviske esteter bør en gang imellom bryne seg på noe “stygt”, noe motbydelig eller uvanlig, på noe som ikke bare glir forbi som godkjent og vedtatt vakkert. Hvis man tar seg tid til å utstå litt motstand, kommer ofte premien i form av en ny holdning, en ny idé eller rett og slett utvidet horisont. Med Andy Warhols ord: jeg syns synd på de som har veldig god smak. De går glipp av så mange interessante opplevelser…

Scandinavian aesthetes should sometimes take on something ugly, something disgusting or unusual, something that not only glide past as approved and adopted as beautiful. If one takes the time to endure some resistance, the prize often come in  form of a new attitude, a new idea or simply expanded horizons. As Andy Warhol said; I pity those with excelent taste – they miss out on so many interesting things…

 

_DSC0045_DSC0012_DSC0006_DSC0036_DSC0048_DSC0003-1_DSC0070_DSC0058DSCF1142_DSC0079_DSC0002_DSC0336-1_DSC0052_DSC0017